Công thức lượng giác là một trong những kiến thức cực kì quan trọng dành riêng cho các bạn học sinh lớp 9, 10, 11 cùng lớp 12 tham khảo.

Bạn đang xem: Bảng công thức lượng giác đầy đủ file word

Bảng bí quyết lượng giác gồm những công thức cơ phiên bản và các công thức thay đổi nâng cao, cách làm nghiệm của phương trình lượng giác cơ bạn dạng và phương pháp học thuộc bằng thơ. Đối với học tập sinh, vấn đề học với nhớ Bảng phương pháp lượng giác là yếu ớt tố rất là quan trọng khi giải toán. Dưới đấy là bảng công thức lượng giác cơ phiên bản và nâng cấp giúp em ôn tập cho những kỳ thi sắp tới tới.


1. Cách làm Lượng giác cơ bản

*
*

sin2x + cos2x = 1

tan x . Cot x = 1

1 + tan2 x =

*

1 + cot2 x =

*

Thơ nhớ các chất giác cơ bản

Sin bình cộng cos bình thì phải bởi 1

Sin bình thì bằng tan bình trên chảy bình cộng 1

Cos bình bởi một trên một cùng tan bình

Một bên trên sin bình bởi 1 cùng cot bình

Một trên cos bình bằng một cộng tan bình

Bắt được trái tan,

Sin nằm tại cos,

Cot cải lại,

Cos nằm trên sin.

Hoặc là:

Bắt được quả tan,

Sin vị trí cos (tan x = sin x / cos x),


Cot ngây ngô dột,

Bị cos đè mang đến (cot x = cos x / sin x).

2. Bí quyết cộng

cos(a + b) = cos a.cos b - sin a.sin bcos(a - b) = cos a.cos b + sin a.sin b
sin(a + b) = sin a.cos b + sin b.cos asin(a - b) = sin a.cos b - sin b.cos a
tan(a + b) =
*
tan(a - b) =
*

Cos cùng cos thì bởi hai cos cos

Cos trừ cos phải bởi trừ nhì sin sin

Sin cộng sin thì bằng hai sin cos

Sin trừ sin bởi hai cos sin.

Sin thì sin cos cos sin

Cos thì cos cos sin sin ghi nhớ nha lốt trừ

Tan tổng thì rước tổng tan

Chia một trừ cùng với tích tan, dễ dàng mà.

3. Công thức các cung links trên con đường tròn lượng giác

Góc đối nhau ( cos đối)

Góc bù nhau (sin bù)

Góc phụ nhau (Phụ chéo)

Góc hơn nhát (Khác pi tan)

cos (-α) = cos αsin (π - α) = sin αsin (π/2 - α)= cos αsin (π + α) = - sin α
sin (-α) = -sin αcos (π - α) = - cos αcos (π/2 - α) = sinαcos (π + α) = - cosα
tan (-α) = - tung αtan ( π - α) = - rã αtan (π/2 - α) = cot αtan (π + α) = tanα
cot (-α) = -cot αcot (π - α) = – cot αcot (π/2 - α) = tung αcot (π + α) = cotα

Cung hơn nhát π / 2

cos(π/2 + x) = - sinxsin(π/2 + x) = cosx

Thơ ghi nhớ cung đặc biệt

Cos đối, sin bù, phụ chéo, không giống pi tan.

Cosin của 2 góc đối thì bởi nhau.

Sin của 2 góc bù nhau cũng bởi nhau.

Phụ chéo cánh là 2 góc phụ nhau thì sin góc này bởi cos góc kia.

Tan góc này bằng Cot góc kia.

Tan của 2 góc hơn yếu pi cũng bởi nhau.

4. Cách làm nhân

a. Công thức nhân đôi

sin2a = 2sina.cosacos2a = cos2a - sin2a = 2cos2a - 1 = 1 - 2sin2atan2a =
*

Thơ:

Sin gấp đôi thì bằng 2 lần sin cos

Cos gấp rất nhiều lần bằng bình cos trừ bình sin, bằng luôn luôn hai cos bình trừ đi 1, cũng bằng một trừ nhì sin bình mà lại thôi.

Tang gấp đôi, ta đem 2 tang phân chia đi một trừ bình tang ra liền.

b. Cách làm nhân ba

sin3a = 3sina - 4sin3acos3a = 4cos3a - 3cosatan3a =
*

Thơ:

Nhân 3 một cội bất kỳ.

Sin thì ba bốn, Cos thì tứ ba.

Dấu trừ đặt giữa nhì ta, lập phường thì tứ chỗ, cầm là ra ngay.

5. Phương pháp hạ bậc

*
*
*
*

6. Thay đổi tổng thành tích

*
*
*
*

Thơ nhớ:

Sin tổng lập tổng sin cô.

Cô tổng lập hiệu đôi cô song chàng.

Tan tổng thì lập tổng nhị tan.

Một trừ chảy tích mẫu mã mang mến sầu.

Gặp hiệu ta chớ bắt buộc lo.

Đổi trừ thành cùng ghi sâu vào lòng.

7. Chuyển đổi tích thành tổng

*
*
*

Thơ:

Cos cos thì nữa cos cộng cộng cos trừ.

Sin sin thì trừ nữa cos cộng trừ cos trừ.

Sin cos thi nữa sin cùng cộng sin trừ.

8. Nghiệm phương trình lượng giác

Kiến thức cơ bản

Trường hợp quánh biệt

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

9. Dấu của các giá trị lượng giác


Góc phần tứ sốIIIIIIIV
Giá trị lượng giác
sin x++--
cos x+--+
tan x+-+-
cot x+-+-

10. Bảng giá trị lượng giác một số trong những góc sệt biệt

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
0
*
*
*
*
*
*
*
0-10
*
1
*
*
*
0
*
*
*
-101
*
0
*
1
*
||
*
-1
*
0||0
*
||
*
1
*
0
*
-1
*
||0||

11. Công thức lượng giác bửa sung

*
*
tan a + cot a =
*
cot a - rã a = 2cot 2asin4a + cos4a = 1 -
*
sin2 2a =
*
cos4a +
*
sin6a + cos6a = 1 -
*
sin2 2a =
*
cos4a +
*

Biểu diễn bí quyết theo

*

*
*
*
*

12. Cách học trực thuộc Bảng phương pháp lượng giác bởi thơ, "thần chú"

Công thức CỘNG trong lượng giác

Cos + cos = 2 cos cos

cos trừ cos = trừ 2 sin sin

Sin + sin = 2 sin cos

sin trừ sin = 2 cos sin.

Sin thì sin cos cos sin

Cos thì cos cos sin sin “coi chừng” (dấu trừ).

Tan tổng thì đem tổng tan

Chia một trừ với tích tan, dễ dàng òm.

HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC

Bắt được quả tan

Sin vị trí cos ( = :)

Cot ngốc dột

Bị cos đè cho. ( = :)

Cách 2:

Bắt được trái tan

Sin nằm ở cos

Cot bào chữa lại

Cos nằm tại sin!

GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA CÁC CUNG ĐẶC BIỆT

Cos đối, sin bù, phụ chéo, không giống pi tan

Cosin của 2 góc đối bởi nhau; sin của 2 góc bù nhau thì bởi nhau; phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia, tan góc này = cot góc kia; tung của 2 góc hơn nhát pi thì bởi nhau.


CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC NHÂN BA

Nhân ba một góc bất kỳ,

sin thì ba bốn, cos thì tư ba,

dấu trừ đặt giữa 2 ta, lập phương khu vực bốn,

… cụ là ok.

Công thức vội đôi:

+ Sin gấp hai = 2 sin cos

+ Cos gấp đôi = bình cos trừ bình sin

= trừ 1 + 2 lần bình cos

= + 1 trừ 2 lần bình sin

+Tang vội vàng đôi

Tan song ta rước đôi tan (2 tan)

Chia 1 trừ lại bình tan, ra liền.

Cách ghi nhớ công thức: tan(a + b)=(tana + tanb)/1 - tana.tanb

tan một tổng 2 tầng trên cao rộng

trên thượng tầng tan + chảy tan

dưới hạ tầng số 1 ngang tàng

dám trừ một tích chảy tan oai nghiêm hùng

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC BIẾN ĐỔI TÍCH THÀNH TỔNG

Cos cos nửa cos(+) cùng cos(-)

Sin sin nửa cos(-) trừ cos (+)

Sin cos nửa sin(+) cộng sin(-)

CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC BIẾN ĐỔI TỔNG THÀNH TÍCH

sin tổng lập tổng sin cô

cô tổng lập hiệu đôi cô song chàng

còn tan tử cùng đôi chảy (hoặc là: rã tổng lập tổng 2 tan)

một trừ tan tích mẫu mang yêu thương sầu

gặp hiệu ta chớ lo âu,

đổi trừ thành cùng ghi sâu vào lòng

Một phiên phiên bản khác của câu tung mình cùng với rã ta, bởi sin 2 đứa trên cos ta cos mình… là

tanx cộng tany: tình mình cộng lại tình ta, sinh ra 2 người con mình nhỏ ta

tanx trù tan y: tình mình hiệu cùng với tình ta hiện ra hiệu chúng, con ta nhỏ mình

CÔNG THỨC chia ĐÔI (tính theo t = tg(a/2))

Sin, cos chủng loại giống nhau chả khác

Ai cũng là một trong những cộng bình cơ (1 + t2)

Sin thì tử tất cả hai cơ (2t),

cos thì tử tất cả một trừ bình kia (1 - t2).

HỆ THỨC LƯỢNG vào TAM GIÁC VUÔNG

Sao Đi học tập (Sin = Đối / Huyền)

Cứ Khóc Hoài (Cos = Kề / Huyền)

Thôi Đừng Khóc (Tan = Đối / Kề)

Có Kẹo Đây (Cot = Kề/ Đối)

Sin: đến lớp (cạnh đối - cạnh huyền)

Cos: không hỏng (cạnh đối - cạnh huyền)

Tan: hòa hợp (cạnh đối - cạnh kề)

Cot: hòa hợp (cạnh kề - cạnh đối)

Tìm sin đem đối phân chia huyền

Cos đem cạnh kề, huyền phân chia nhau

Còn rã ta hãy tính sau

Đối trên, kề dưới phân tách nhau ra liền

Cot cũng dễ nạp năng lượng tiền

Kề trên, đối dưới chia liền là ra

Sin bù, cos đối, hơn nhát pi tan, phụ chéo.

+ Sin bù: Sin(180-a) = sina

+ Cos đối: Cos(-a)=cosa

+ Hơn hèn pi tang:

Tan (a + 180) = tung a

Cot (a + 180) = cot a

+ Phụ chéo cánh là 2 góc phụ nhau thì sin góc này bằng cos góc kia, tan góc này bằng cot góc kia.

Công thức lượng giác cơ bản và mở rộng
Công thức nhân đôi
Công thức nhân ba
Giá trị lượng giác đặc biệt của các cung liên quan
Học thuộc cách làm lượng giác bởi thơ
Bài thơ cách làm nhân đôi
Bài thơ bí quyết nhân ba
Định nghĩa góc cùng cung lượng giác
Bảng phương pháp lượng giác thiệt sự là 1 trong những vấn đề hơi nan giải so với các em học viên “lười học tập công thức”. Tuy nhiên, học lượng giác cơ mà không nắm vững công thức thì thật sự hết sức khó để triển khai bài tập. Dưới đấy là hệ thống lại những công thức lượng giác cần thiết cơ bản, cũng giống như nâng cao. Chỉ việc nắm vững những công thức bên dưới đây, những em hoàn toàn có thể giải quyết bài xích tập một cách nhanh gọn. Hãy tải cách làm về sinh hoạt dạng file pdf kế tiếp áp dụng những phương thức học nằm trong mà chúng tôi giới thiệu sau đây nhé!

TẢI XUỐNG PDF ↓

*

Công thức lượng giác cơ bản và mở rộng

Công thức cơ bản nhất

< an alpha .cot alpha =1><1+ an ^2alpha =frac1cos ^2alpha ><1+cot ^2alpha =frac1sin ^2alpha >

Công thức cộng

Công thức nhân đôi

< an 2alpha =frac2 an alpha 1- an ^2alpha >Hệ quả bí quyết hạ bậc bậc hai< an ^2alpha =frac1-cos 2alpha 1+cos 2alpha >

Công thức nhân ba

< an 3alpha =frac3 an alpha - an ^3alpha 1-3 an ^2alpha >Hệ quả: cách làm hạ bậc bậc ba:

Công thức thay đổi tổng thành tích

Công thức chuyển đổi tích thành tổng

>>>

Công thức lượng giác màn biểu diễn theo tan

< an alpha =frac2t1-t^2>

Công thức lượng giác bổ sung

<1+sin 2alpha =(cos alpha +sin alpha )^2>< an alpha +cot alpha =frac2sin 2alpha >

Công thức tổng thể hơn về vấn đề hơn kém pi

Hơn hèn bội nhì pi của sin cùng cos cùng tang, cotang hơn hèn bội pi.

Sin(a+k.2.180) = sin (a+k.2.pi) = sin a
Cos(a+k.2.180) = cos (a+k.2.pi) = sin a
Tg(a+k.180) = tga
Cotg(a+k.180)=cotga

Giá trị lượng giác đặc biệt của các cung liên quan

Cung đối nhau

< an (-alpha )=- an alpha >

Cung bù nhau

< an (pi -alpha )=- an alpha >

Cùng phụ nhau

< an (fracpi 2-alpha )=cot alpha >

Góc hơn hèn nhau pi

< an (pi +alpha )= an alpha >

Góc hơn nhát pi/2

< an left( fracpi 2+alpha ight)=-cos alpha >

Học thuộc bí quyết lượng giác bằng thơ

Bài thơ cách làm cộng lượng giác

*

Cos thì cos cos sin sin

Sin thì sin cos cos sin rõ ràng

Cos thì đổi vết hỡi nàng

Sin thì giữ vệt xin đại trượng phu nhớ cho!

Bài thơ công thức nhân đôi

*

Bài thơ của cos với sin

Sin gấp rất nhiều lần bằng nhị sin cos

Cos gấp rất nhiều lần bằng bình cos trừ bình sin

Bằng trừ một cộng hai bình cos

Bằng cộng một trừ nhì bình sin

Bài thơ của tan

Tang đôi ta lấy đôi tangChia 1 trừ lại bình tang, ra liền.

Bài thơ phương pháp nhân ba

*

Bài 1

cos 3x bởi 4 cỏn trừ 3 con

sin 3x bằng 3 sin trừ 4 sỉn

Bài 2

Nhân bố một góc bất kỳ,

sin thì tía bốn, cos thì tứ ba,

dấu trừ để giữa 2 ta, lập phương chỗ bốn,

… cầm cố là okee

Bài thơ phương pháp tổng thành tích

*

Đối với các hệ số lúc khai triển

Cos cộng cos bằng hai cos cosCos trừ cos bằng trừ nhị sin sinSin cộng sin bằng hai sin cosSin trừ sin bởi hai cos sin.

Ghi lưu giữ cho: Tổng chia hai trước, hiệu phân tách hai sau ( nhớ trang bị tự )

Bài thơ cách làm tích thành tổng

*

Nhớ rằng hiệu trước, tổng sauSin sin, cos tổng buộc phải ghi vết trừCos thì cos hếtSin sin cos cos, sin cos sin sinMột phần hai đề nghị nhân vào, chớ quên

Bài thơ công thức thay đổi theo tan:

*

Sin, cos chủng loại giống nhau chả khác

Ai cũng là 1 trong + bình kia (1+t^2)

Sin thì tử bao gồm 2 cơ (2t),

cos thì tử có một trừ bình cơ (1-t^2).

Cách nhớ cực hiếm lượng giác cung quánh biệt

*

Sin bù: Sin(180-a)=sina.Cos đối: Cos(-a)=cosa.Hơn kém pi tang: Tan(a+180) = tung a.Cotg (a+180) = cotga.Phụ chéo là 2 góc phụ nhau thì sin góc này = cos góc kia. Ví dụ tan góc này = cotg góc kia.

Định nghĩa góc cùng cung lượng giác

Đường tròn kim chỉ nan và cung lượng giác

Đường tròn kim chỉ nan là một đường tròn trên kia ta đã lựa chọn một chiều chuyển động gọi là chiều dương, chiều trái lại là chiều âm. Ta quy mong chọn chiều ngược với chiều con quay của kim đồng hồ thời trang làm chiều dương. Trên phố tròn đó ta mang đến hai điểm A, B. Một điểm M di động trê tuyến phố tròn luôn theo một chiều âm hoặc dương tự A cho B tạo cho một cung lượng giác bao gồm điểm đầu là A cùng điểm cuối B. Theo dõi và quan sát hình vẽ dưới đây:

*

Định nghĩa về góc lượng giác trong số công thức lượng giác

Trên con đường tròn thắt chặt và cố định cho một cung lượng giác . Một điểm M chuyển động trên mặt đường tròn từ C tới D khiến cho cung lượng giác nói trên. Lúc đó tia OM quay bao quanh gốc O từ địa điểm OC tới vị trí OD. Ta nói tia OM tạo thành một góc lượng giác, bao gồm tia đầu là OC, tia cuối là OD. Kí hiệu góc lượng giác đó là (OC,OD).

*

Đường tròn lượng giác

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy vẽ con đường tròn kim chỉ nan tâm O bán kính R = 1. Đường tròn này cắt trục tọa độ tại tứ điểm A (1;0), A"(-1;0), B(0;1), B"(0;-1). Ta mang A(1;0) có tác dụng điểm gốc của mặt đường tròn đó. Đường tròn như bên trên được điện thoại tư vấn là đường tròn con đường tròn lượng giác nơi bắt đầu A.

*

So sánh độ cùng radian

Đơn vị độ đã được thực hiện để đo góc từ rất rất lâu đời. Trong toán học và vật lí người ta còn cần sử dụng một đơn vị nữa để đo cung, đó là rađian.Định nghĩa: bên trên một mặt đường tròn tùy ý, cung tất cả độ dài bằng bán kính được call là cung gồm số đo 1 rad.Quan hệ giữa độ cùng radia: bởi một vài chứng minh đơn giản, ta trọn vẹn có thể chứng minh được phương pháp sau:

*

Bảng biến hóa thông dụng

*

Số đo của một cung lượng giác

Số đo của một cung lượng giác là một trong những thực, âm hoặc dương. Số đo lượng giác của những cung gồm cùng điểm đầu với điểm cuối sai khác nhau một bội số 2pi. Ta viết:

*

Công thức số đo của một góc lượng giác

Ta định nghĩa: Số đo của một góc lượng giác (OA,OC) là số đo của cung lượng giác AC tương ứng.

*

Vì từng cung lượng giác ứng với một góc lượng giác với ngược lại, mặt khác số đo của các cung cùng góc lượng giác khớp ứng là trùng nhau, bắt buộc từ nay về sau thời điểm ta nói đến cung thì điều này cũng đúng cho góc và ngược lại.

Biểu diễn cung lượng giác khởi thủy tròn lượng giác

Chọn điểm cội A(1;0) làm cho điểm đầu của tất cả các cung lượng giác trên phố tròn lượng giác. Để màn biểu diễn cung lượng giác có số đo anlpha trê tuyến phố tròn lượng giác ta buộc phải chọn điểm cuối M của cung này. Điểm cuối M được xác định bởi hệ thức số đo AM = anlpha

Giá trị lượng giác của cung anlpha

Trên đường tròn lượng giác đến cung . Tung độ . Điểm M dược call là sin của  và kí hiệu là . Hoành độ  thì điểm M điện thoại tư vấn là cosin của anlpha với được kí hiệu là .

Các giá bán trị  được hotline là các giá trị lượng giác của cung .

Ta cũng gọi trục tung là trục sin, còn trục hoành là trục cosin.

Các tư tưởng trên được áp dụng cho những góc lượng giác

Nếu  nằm trong vòng 0 cho 180 độ, thì các giá trị lượng giác của góc  đó là các cực hiếm lượng giác của góc đó đã nêu vào SGK hình học tập lớp 10.

Do đó, ta có một trong những hệ quả sau về bí quyết lượng giác và quý hiếm lượng giác liên quan đến góc:

*

Bảng xác định dấu của những giá trị lượng giác

*

Ý nghĩa hình học của < an alpha >

Từ A vẽ tiếp đường t’At với mặt đường tròn lượng giác. Ta coi tiếp con đường này là một trong những trục số bằng phương pháp chọn cội A với vec tơ đơn vị chức năng …

Cho cung lượng giác AM tất cả số đo là anpla. Gọi T là giao điểm của OM cùng với trục tung t’At. Giả sử T không trùng cùng với A. Vì MH tuy vậy song với AT, đề nghị ta có

suy ra 

Vậy, < an alpha > được màn biểu diễn bởi độ dài đại số của véc tơ AT bên trên trục t’At. Trục t’At được điện thoại tư vấn là trục tang.

Xem thêm: Viết chương trình vẽ tam giác cân rỗng trong c trong c++, vẽ tam giác cân rỗng trong c

*

Trắc nghiệm công thức lượng giác

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Vậy là họ vừa kiếm tìm hiểu chấm dứt tất tần tật phần lớn công thức lượng giác tuyệt nhất. Nên nói rằng, đó là bảng bí quyết lượng giác cơ mà vuagiasu.edu.vn tận tâm nhất từ bỏ trước mang đến giờ. Ao ước rằng với bảng này, những em học sinh sẽ không phải lo nghĩ về gì khi chạm chán các việc lượng giác cực nhọc chịu. Nội dung bài viết còn bao gồm rất không ít mẹo học lượng giác cực hay, vì thế bạn nào bao gồm chứng giảm trí nhớ giống admin thì cứ phát âm thơ là đang thuộc mau nhớ dẻo nhé. Đừng quên ủng hộ website bằng phương pháp ghé thăm lại nhiều lần. Tư liệu rẻ rất biết ơn nếu khách hàng chia sẽ phần đa tài liệu này đến mọi bạn xung quanh. Lời cuối chúc các đọc đưa thân mến học tập thật tốt.

Từ khóa của bài bác viết:

bảng công thức lượng giác đầy đủ file wordcác công thức lượng giác nâng caocông thức lượng giác mở rộngcông thức lượng giác lớp 9công thức lượng giác lớp 10 đề nghị nhớcác công thức lượng giác lớp 10 nâng caobảng lượng giác đặc biệt

Nguồn bài viết sưu tầm:

1/ https://www.facebook.com/notes/h%E1%BB%8Dc-v%C3%A0-h%C3%A0nh/nh%E1%BB%9B-c%C3%B4ng-th%E1%BB%A9c-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-gi%C3%A1c-b%E1%BA%B1ng-nh%E1%BB%AFng-c%C3%A2u-th%C6%A1-%C4%91%C6%A1n-gi%E1%BA%A3n/361921053950747/