Bộ thắc mắc trắc nghiệm Word 2010 gồm đáp án phần 1 bao hàm những câu hỏi trắc nghiệm Word 2010 khá đầy đủ nội dung cả triết lý và thực hành Word 2010


Câu 1. trong Word, ước ao lưu làm hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:A. File – Save
B. Tệp tin – Save As
C. Window – Save
D. Window – Save As
Câu 2. Vào Word, để mở một tài liệu đã có soạn thảo thì:A. Chọn menu lệnh Edit – Open
B. Chọn menu lệnh file – Open
C. Cả A cùng B hồ hết đúng
D. Cả A cùng B đều sai
Câu 3. Tổ hợp phím nào cho phép ngay mau lẹ đưa nhỏ trỏ về đầu văn bản (Ví dụ đề thi Word này):A. Shift+Home
B. Atl+Home
C. Ctrl+Home
AD. Ctrl+Alt+Home
Câu 4. Vào Word, muốn trình bày văn bản trong khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục:A. Portrait
B. Right
C. Left
D. Landscape
Câu 5. Trong Word, để đóng một hồ nước sơ sẽ mở, ta thực hiện:A. File – Close
B. File – Exit
C. File – New
D. File – Save
Câu 6. Trong Word, ước ao chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:A. View – Symbol
B. Format – Symbol
C. Tools – Symbol
D. Insert – Symbol
Câu 7. Trong Word, ý muốn sử dụng tính năng sửa lỗi và gõ tắt, ta chọn:A. Edit – Auto
Correct Options…B. Window – Auto
Correct Options…C. View – Auto
Correct Options…D. Tools – Auto
Correct Options…
Câu 8. Nếu kết thúc 1 đoạn (Paragraph) cùng muốn qua 1 đoạn mới:A. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter
B. Bấm phím Enter
C. Bấm tổ hợp phím Shift – Enter
D. Word từ bỏ động, không bắt buộc bấm phím
Câu 9. trường hợp khi hoàn thành 1 đoạn văn mà lại ta muốn sang 1 trang mới thì:A. Bấm tổ hợp phím Ctrl – Enter
B. Bấm phím Enter
C. Bấm tổ hợp phím Shift – Enter
D. Bấm tổng hợp phím alt – Enter
Câu 10. Để khai báo thời hạn tự lưu văn bản, ta chọn:A. Tools – Option… trong thẻ Save, lưu lại chọn mục Save Auto
Recover info every
B. Tệp tin – Option… trong thẻ Save, lưu lại chọn mục Save Auto
Recover info every
C. Format – Option… vào thẻ Save, ghi lại chọn mục Save Auto
Recover info every
D. View – Option… trong thẻ Save, lưu lại chọn mục Save Auto
Recover info every
Câu 11. Muốn dịch chuyển từ 1 ô này quý phái ô sau đó về bên đề xuất của một bảng (Table) ta bấm phím:A. ESCB. Ctrl
C. Caps
Lock
D. Tab
Câu 12. ý muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện:A. Insert – Page Numbers
B. View – Page Numbers
C. Tools – Page Numbers
D. Format – Page Numbers
Câu 14. Muốn đánh dấu lựa lựa chọn một từ, ta thực hiện:A. Nháy đúp con chuột vào từ yêu cầu chọn
B. Bấm tổng hợp phím Ctrl – AC. Nháy loài chuột vào từ nên chọn
D. Bấm phím Enter
Câu 15. Để hiển thị trang đang in lên màn hình, ta chọn:A. Edit – Print Preview
B. Format – Print Preview
C. View – Print Preview
D. File – Print Preview
Câu 16. Mong định dạng ký kết tự, ta thực hiện:A. Format – Font
B. Format – Paragraph
C. Cả 2 câu trên phần đa đúng
D. Cả 2 câu trên gần như sai
Câu 17. Để in văn bạn dạng ra giấy:A. Chọn menu lệnh file – Print
B. Bấm tổ hợp phím Ctrl – PC. Cả A và B phần đông đúng
D. Cả A với B phần đa sai
Câu 18. Tổ hợp phím nào có thể chấp nhận được ngay mau lẹ đưa nhỏ trỏ về cuối văn bản:A. Shift + End
B. Alt + End
C. Ctrl + End
D. Ctrl + alternative text + End
Câu 19. Làm việc Shift + Enter có công dụng gì:A. Xuống sản phẩm chưa ngừng Paragrahp
B. Xuống một trang màn hình
C. Nhập dữ liệu theo mặt hàng dọc
D. Toàn bộ đều sai
Câu 20. Để gạch dưới mỗi xuất phát từ 1 nét đơn, ngoài câu hỏi vào Format/Font, ta hoàn toàn có thể dùng tổ hợp phím nào:A. Ctrl + Shift + DB. Ctrl + Shift + WC. Ctrl + Shift + AD. Ctrl + Shift + K
Câu 21. Kích chuột buộc phải trong Word có nghĩa là:A. Xoá đối tượng
B. Mở một menu tắt chứa những lệnh tác dụng lên đối tượng
C. Chọn đối tượng
D. Không làm cái gi cả
Câu 22. Trong soạn thảo văn bản Word, công dụng của tổng hợp phím Ctrl + O là:A. Mở một hồ sơ mới
B. Đóng hồ nước sơ sẽ mở
C. Mở một hồ sơ sẽ có
D. Lưu lại hồ sơ vào đĩa
Câu 23. Khi vẫn soạn thảo văn bản Word, hy vọng phục hồi làm việc vừa triển khai thì bấm tổng hợp phím:A. Ctrl + ZB. Ctrl + XC. Ctrl + VD. Ctrl + T
Câu 24. Vào khi làm việc với Word, tổ hợp phím tắt nào được cho phép chọn tất cả văn phiên bản đang biên soạn thảo:A. Ctrl + AB. Alt + AC. Alternative text + FD. Ctrl + F
Câu 25. Trong soạn thảo văn phiên bản Word, chức năng của tổng hợp phím Ctrl + H là:A. Tạo tệp văn phiên bản mới
B. Tác dụng thay cầm trong soạn thảo
C. Định dạng văn bản hoa
D. Lưu tệp văn phiên bản vào đĩa
Câu 26. Trong MS Word, tác dụng của tổ hợp phím Ctrl + S là:A. Xóa tệp văn bản
B. Chèn kí hiệu sệt biệt
C. Lưu lại tệp văn bản vào đĩa
D. Tạo nên tệp văn phiên bản mới
Câu 27. Khi thao tác làm việc với Word xong, mong muốn thoát khỏi, ta thực hiện:A. View / Exit
B. Edit / Exit
C. Window / Exit
D. File / Exit
Câu 28. Vào soạn thảo văn bản Word, ước ao tắt ghi lại chọn khối văn phiên bản (tô đen), ta thực hiện:A. Bấm phím Enter
B. Bấm phím Space
C. Bấm phím mũi thương hiệu di chuyển
D. Bấm phím Tab
Câu 29. Cách nhanh nhất để chọn 1 từ trong văn phiên bản Word:A. Kéo chuột qua trường đoản cú đó
B. Dịch chuyển điểm nháy mang đến chữ đầu, giữ phím shift cùng dùng những phím mũi tên.C. Bấm chọn tác dụng Select Word Wizard trên thanh dụng cụ và làm theo hường dẫn
D. Nhấp đúp vào từ
Câu 30. Vào soạn thảo Word 2010, để chèn title trang (đầu trang cùng chân trang), ta tiến hành trên thanh khí cụ thế nào?
A. Insert / Header - Footer
B. Page layout / Header - Footer
C. View / Header - Footer
D. đánh giá / Header - Footer
Câu 31. Trong Word, nhằm soạn thảo một phương pháp toán học tập phức tạp, ta hay được sử dụng công cụ:A. Microsoft Equation
B. Ogranization Art
C. Ogranization Chart
D. Word Art
Câu 32. Giải pháp nào dưới đây không phải dùng để canh lề một đoạn?:A. Đưa bé trỏ cho tới cạnh trái hoặc cần của đoạn văn bạn dạng và dùng làm việc kéo thả để canh lề
B. Bấm nút Increase Indent bên trên thanh công cụ.C. Kéo thả điểm canh lề bên trên thước ngang
D. Bấm chuột phải, chọn Paragraph rồi chỉnh sửa các thông số trong mục Indentation
Câu 33. trong Word, để dễ dãi hơn trong những khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, ...; ta hoàn toàn có thể khai báo đơn vị đo:A. Centimeters
B. Đơn vị đo buộc phải là Inches
C. Đơn vị đo buộc phải là Points
D. Đơn vị đo cần là Picas
Câu 34. Vào soạn thảo MS Word, thao tác làm việc Shift + Enter có tính năng gì:A. Xuống hàng tuy thế chưa xong xuôi Paragraph
B. Xuống một trang màn hình
C. Nhập dữ liệu theo sản phẩm dọc
D. Toàn bộ đều sai
Câu 35. Trong Microsoft Word, Style là:C. Một các loại tài liệu sệt biệt
D. Một thành phần định dạng chỉ cần sử dụng trong trang Web.A. Chế tạo ra hình cho những chữ kiểu trong lúc soạn thảo
B. Một tập hợp các định dạng tàng trữ thành một tên thường gọi riêng và dễ dãi áp để lên trên các đối tượng người sử dụng khác bởi một làm việc duy nhất
Câu 36. Vào soạn thảo Word, công dụng của tổ hợp Ctrl + F là:A. Tạo thành tệp văn bản mới
B. Lưu lại tệp văn phiên bản vào đĩa
C. Tác dụng tìm tìm trong soạn thảo
D. Định dạng trang
Câu 37. Một vài Auto
Shapes gồm hình thoi màu sắc vàng. Hình thoi chính là gì với có tác dụng ra sao?:A. Đó là nút kích cỡ, sử dụng để biến hóa kích thước của đối tượng Auto
Shapes
B. Đó là nút di chuyển, dùng để kéo đối tượng Auto
Shape cho tới một địa điểm khác.C. Đó là nút điều chỉnh, dùng để chuyển đổi hình dạng của đối tượng Auto
Shapes
D. Tất cả đều sai
Câu 38. Khi buộc phải chèn đè những ký tự trong soạn thảo Word, rất cần phải nhấn nút gì trên bàn phím
A. Insert
B. Tab
C. Del
D. Caps
Lock
Câu 39. Trong MS word, hanging indent có chân thành và ý nghĩa thế nào trong một paragraph:A. Dịch rời dòng đầu của paragraph vào trong theo một form size cụ thể
B. Dịch chuyển dòng cuối của paragraph vào trong theo một kích cỡ cụ thể
C. Dịch rời dòng thứ hai đến dòng ở đầu cuối của paragraph vào trong theo một kích thước cụ thể
D. Cả 3 câu hồ hết sai
Câu 40. lúc đang thao tác làm việc với Word, nếu lưu tệp vào đĩa, thì tệp đó:A. Luôn luôn ngơi nghỉ trong thư mục OFFICEB. Luôn luôn sinh hoạt trong thư mục My Documents
C. Luôn luôn luôn sống trong thư mục WINWORDD. Cả 3 câu đông đảo sai
Câu 41. Trong soạn thảo văn bản Word, ao ước lưu hồ sơ với một tên khác, ta thực hiện:A. Tệp tin / Save
B. Tệp tin / Save As
C. Window / Save
D. Window / Save As
Câu 42. Vào Winword, để mở một tài liệu đã làm được soạn thảo thì:A. Lựa chọn menu lệnh Edit / Open
B. Lựa chọn menu lệnh tệp tin / Open
C. Cả hai câu a. B. Phần lớn đúng
D. Cả 2 câu a. B. đầy đủ sai
Câu 43. Trong Win
Word, tổng hợp phím nào cho phép ngay chớp nhoáng đưa bé trỏ về đầu văn bản:A. Shift+Home
B. Atl+Home
C. Ctrl+Home
D. Ctrl+Alt+Home
Câu 44. Vào soạn thảo Word, muốn trình diễn văn bản trong khổ giấy theo phía ngang ta chọn mục:A. Portrait
B. Right
C. Left
D. Landscape
Câu 45. Vào soạn thảo văn bạn dạng Word, nhằm đóng một hồ nước sơ vẫn mở, ta thực hiện:A. Tệp tin / Close
B. File / Exit
C. Tệp tin / New
D. Tệp tin / Save
Câu 46. Vào soạn thảo Word, ước ao chèn các kí tự quan trọng vào văn bản, ta thực hiện:A. View / Symbol
B. Reviews / Symbol
C. Insert / Quotation
D. Insert / Symbol
Câu 47. Vào MS Word, làm biện pháp nào nhằm ngắt trang văn bản
A. Bấm phím tắt Ctrl + Enter
B. Bấm phím tắt Window + Enter
C. Bấm phím tắt Ctrl + Shift + Enter
D. Bấm phím Page
Down (Pg
Dn) trên bàn phím
Câu 48. Trong những khi soạn thảo văn bản, nếu hoàn thành 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới:A. Bấm tổng hợp phím Ctrl + Enter
B. Bấm phím Enter
C. Bấm tổng hợp phím Shift + Enter
D. Word trường đoản cú động, không đề xuất bấm phím
Câu 49. Trong MS Word, anh (chị) sử dụng tổ hợp phím nào để canh phần đông bên nên cho đoạn văn bản?
A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + LB. Bấm tổng hợp phím Ctrl + EC. Bấm tổng hợp phím Ctrl + JD. Bấm tổng hợp phím Ctrl + R
Câu 50. Thao tác làm việc nào sau đây bạn không thể triển khai được cùng với MS-WORD:A. Quy định dung lượng tối đa/tối thiểu đến văn bản
B. Định dạng dòng văn bản
C. Nối nhị tệp văn phiên bản thành 1 tệp văn bản.D. Đặt mật khẩu, phân quyền cho văn bản
Câu
Đáp án
Câu
Đáp án
Câu 1BCâu 26CCâu 2BCâu 27DCâu 3CCâu 28CCâu 4DCâu 29DCâu 5ACâu 30ACâu 6DCâu 31ACâu 7DCâu 32ACâu 8BCâu 33ACâu 9ACâu 34ACâu 10ACâu 35BCâu 11DCâu 36CCâu 12ACâu 37CCâu 13CCâu 38ACâu 14ACâu 39CCâu 15DCâu 40BCâu 16ACâu 41BCâu 17CCâu 42BCâu 18CCâu 43CCâu 19ACâu 44DCâu 20BCâu 45BCâu 21BCâu 46DCâu 22CCâu 47ACâu 23ACâu 48BCâu 24ACâu 49DCâu 25BCâu 50A

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 14


Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 13


Bộ câu hỏi trắc nghiệm Excel 2010 có đáp án - Phần 12


Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 gồm đáp án - Phần 11


Bộ thắc mắc trắc nghiệm Excel 2010 gồm đáp án - Phần 10


Bài văn tả mẹ
Tả nhỏ mèo
Phân tích bài bác thơ Tỏ lòng
Phân tích Đất nước
Phân tích hai đứa trẻ
Định hướng nghề nghiệp

Khi các bạn soạn thảo và trình bày các thắc mắc trong đề thi, giữa các đáp án sẽ cần phải có những khoảng chừng trắng đều nhau. Nếu khách hàng chỉ bấm những lần phím Spacebar thì sẽ rất mất thời gian và rất khó để điều chỉnh khoảng cách các đáp án trong Word được hầu như nhau. Ngay lập tức sau đây, vuagiasu.edu.vn sẽ hướng dẫn chúng ta 02 cách chỉnh sửa khoảng phương pháp cực nhanh với bản lĩnh Tab và thực hiện bảng trong Word.

Bạn đang xem: Cách làm câu hỏi trắc nghiệm trong word 2010


Mục lục

1 Chỉnh khoảng cách các câu trả lời trong Word với Tab2 Chỉnh khoảng cách các lời giải trong Word với Table

Chỉnh khoảng cách các đáp án trong Word với Tab

Tính năng Tab trong Word

Tab trong Word là một tính năng khôn xiết hữu ích có thể chấp nhận được bạn auto chèn các dấu chấm trong Word mà không cần phải gõ liên tiếp. Các dấu chấm sẽ auto hiển thị xuất xắc ẩn dựa vào văn bản bạn nhập.

Vì vậy việc thực hiện Tabs trong Word đặc biệt quan trọng hữu ích khi bạn cần biên soạn thảo những tiêu đề để điền thông tin cá thể vào các bài tè luận, báo cáo và những ứng dụng quản ngại trị.

Tính năng Tab cũng có thể sử dụng để căn chỉnh khoảng cách chữ trong Word khi chúng ta lựa chọn ẩn những dấu chấm di.

Chi tiết về tính năng Tab trong Word, các bạn hãy xem ngay tại:

Bước 1: lựa chọn vị trí chèn Tab

Trước hết, ta có những đáp án chưa được chỉnh sửa như mặt dưới. Các bạn đặt bé trỏ con chuột vào phía trái đáp án B để lựa chọn vị trí chèn Tab.

*

Bước 2: Mở vỏ hộp thoại Tab vào Word

Trong tab Home > Paragraph, các bạn nhấp chọn dấu mũi tên mở rộng hộp thoại ở góc cạnh dưới cùng mặt phải.

*

Bước 3: tùy chỉnh cấu hình Tab trước khi chèn

Hộp thoại Paragraph hiện ra với không thiếu tính năng, bạn nhấp lựa chọn Tab để mở bảng tùy lựa chọn cho kỹ năng Tab.

*

Tại đây, gồm 3 tùy chỉnh bạn nên lưu ý:

Tab stop position: thiết lập cấu hình vị trí của Tab bên trên thanh thước đoAlignment: thiết lập cấu hình vị trí của Tab so với những dấu chấm được chèn vàoLeader: tùy chỉnh thiết lập dạng vết chấm hiển thị

Ở đây, vuagiasu.edu.vn đã gạn lọc Tab stop position là 5cm, Alignment là phía trái (Left) và Leader là hiển thị khoảng tầm trắng (None).

Bạn nhấp OK, ngay sau đó, giải đáp B đã được chỉnh sửa như mặt dưới.

*

Bước 4: Chèn tương tự như với các đáp án còn lại

Tương tự, để vị trí Tab của lời giải C là 10cm, giải đáp D là 15cm và làm tựa như với các thắc mắc sau, chúng ta đã hoàn thành căn chỉnh khoảng cách những đáp án vào Word như sau.

*

Tính năng Tab rất tiện lợi khi bạn cần căn chỉnh nhanh các đáp án bị lệch còn nếu vận dụng chèn cả cỗ đề 50 thắc mắc thì sẽ tương đối mất thời hạn với các thao tác lặp lại khôn xiết nhiều.

Chỉnh khoảng cách các đáp án trong Word cùng với Table

Tính năng Table xuất xắc chèn bảng là 1 trong những tính năng rất thú vị được vận dụng để chỉnh khoảng cách chữ trong Word.

Bước 1: Chèn Table vào trong Word

Đầu tiên, trong tab Insert, bạn dê chuột cho biểu tượng Table nhằm chèn bảng vào trong Word. Bảng tùy chọn cấp tốc cho Table hiện ra, chúng ta cũng có thể chọn kích cỡ các ô đến bảng. Tại đây, vuagiasu.edu.vn lựa chọn bảng 4×1 (4 hàng, 1 cột) để điền 4 đáp án.

*

Bước 2: Điền đáp án vào bảng đã chèn

Sau đó, các bạn điền các đáp án vào bảng đang chèn với làm tựa như với các thắc mắc còn lại.

*

Bước 3: Ẩn các đường kẻ bảng

Bạn dìm giữ Ctrl rồi trét đen các bảng sẽ chèn.

Tại tab home > Paragraph, các bạn chọn hình tượng 4 ô vuông như hình để tùy chỉnh viền bạng. Chúng ta chọn No border nhằm ẩn toàn bộ viền.

*

Đường viền sau khoản thời gian đã được ẩn sẽ không còn hiển thị ra khi in.

Tóm lại, áp dụng linh hoạt 2 cách chỉnh sửa khoảng cách các đáp án vào Word trên để giúp đỡ bạn trình bày văn phiên bản thêm hiệu quả và chăm nghiệp. Anh tài Tab sẽ giúp đỡ bạn chỉnh sửa nhanh nệm khi một vài ít những chữ bị lệch còn chèn Table sẽ giúp đỡ bạn biên soạn thảo cả cỗ đề thi dài.

Xem thêm: Cách Tạo Dòng Kẻ Chấm Trong Bảng Word 2007, Tạo Dòng Chấm Chấm (

Bên cạnh đó, nếu khách hàng đang quan tâm đến những năng lực tin học văn phòng cần thiết và những khóa học tin học công sở như WordExcelPower

Tham khảo khóa đào tạo MOS Word tại đây.

Thông tin liên hệ 

Trung trọng tâm tin học văn phòng MOS – Viện Đào chế tạo và support doanh nghiệp – Đại học tập Ngoại Thương