Bản vẽ nhà xưởng cad sẽ được chúng tôi giới thiệu nhiều thư viện cad nhà công nghiệp đẹp. Đầy đủ các bản vẽ autocad để các bạn tham khảo.

Bạn đang xem: Thư viện bản vẽ nhà xưởng


Mục lục

1 Tổng hợp các bản vẽ nhà xưởng cad đẹp, nhiều thư viện autocad nhà công nghiệp.1.2 Mẫu 2: Tải Download bản vẽ thiết kế nhà xưởng nhịp 35mx88m đầy đủ bản vẽ kiến trúc và kết cấu.1.4 Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ nhà xưởng này.1.6 Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ nhà xưởng này.1.10 Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ chuồng bò này.

Tổng hợp các bản vẽ nhà xưởng cad đẹp, nhiều thư viện autocad nhà công nghiệp.


*

*

*

*

Mẫu 1: Bản vẽ nhà xưởng cad nhịp 64m x 91m

*
Full hồ sơ thiết kế nhà xưởng nhịp 64m x 94m autocad.
*
Chi tiết thiết kế móng nhà xưởng cad
*
Tải bản vẽ cấu tạo nhà xưởng autocad.
*
Chi tiết cấu tạo nhà xưởng cad
*
Chi tiết cấu tạo.
*
Mặt bằng nhà xưởng nhịp 64m.
*
Mặt bằng móng nhà xưởng sản xuất chính.
*
Mặt đứng khung đầu hồi bê tông cốt thép.

Mẫu 2: Tải Download bản vẽ thiết kế nhà xưởng nhịp 35mx88m đầy đủ bản vẽ kiến trúc và kết cấu.

Giới thiệu các bạn một số bản vẽ chính của nhà xưởng 35x88m này.
*
Tổng mặt bằng bản vẽ nhà xưởng cad.
*
Các bản vẽ mặt bằng nhà xưởng 35x88m
*
Thiết kế trích đoạn 1 phần nhà xưởng autocad.
*
Các bản vẽ phần kết cấu nhà xưởng 35x88m.
*
Mặt bằng nhà xưởng đẹp autocad
*
Tải về bản vẽ chi tiết nhà xưởng cad đẹp.
*
Thiết kế dốc lên xuống của nhà xưởng cad.
*
Các chi tiết kết cấu thép của nhà xưởng.
*
Các mặt đứng bên của nhà xưởng.
*
Các mặt đứng bên của nhà xưởng.
*
Thiết kế mái nhà xưởng cad.
*
Thiết kế tính toán phần kết cấu nhà xưởng.
*
Thiết kế tính toán phần kết cấu nhà xưởng.
*
Mặt bằng nhà xưởng.
*
mặt đứng nhà xưởng.
*
mặt đứng nhà xưởng.
*
mặt bằng nhà xưởng.
*
mặt bằng nhà xưởng.
*
Tính toán phần nhịp nhà xưởng.
*
Tính toán phần nhịp nhà xưởng.
*
Tính toán phần nhịp nhà xưởng.
*
Thiết kế kết cấu để xe nhà xưởng.
*
Thiết kế kết cấu để cờ nhà xưởng.

Mẫu 3: Tải thiết kế nhà xưởng 2 tầng 40x90m full kiến trúc, kết cấu, thuyết minh

NG KHÁC TẠI ĐÂY.

Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ nhà xưởng này.

Tổng hợp các bản vẽ phần kiến trúc nhà xưởng.
*
Tổng hợp bản vẽ thiết kế nhà xưởng 2 tầng Full 40mx90m.
*
Thuyết minh bản vẽ nhà xưởng 2 tầng đẹp.

*
Mặt bằng móng nhà xưởng 2 tầng đẹp.
*
Thiết kế chi tiết nhà xưởng đẹp.
*
Mặt cắt kết cấu nhà xưởng đẹp.
*
Tổng hợp bản vẽ thiết kế phần kết cấu nhà xưởng 2 tầng 40mx90m
*
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
*
Mặt bằng kết cấu mái nhà xưởng full.
*
Tổng hợp bản vẽ điện nước nhà xưởng.
*
Thiết kế chi tiết hàn đấu nối các vị trí công trình nhà xưởng.
*
Thiết kế chi tiết cầu thang nhà xưởng.
*
Mặt cắt chi tiết phần kết cấu nhà xưởng.
*
Mặt đứng thiết kế nhà xưởng lắp ghép.
*
Thiết kế mặt bằng cột nhà xưởng.
*
Thiết kế chi tiết mái kết cấu nhà xưởng.
*
Thiết kế phần mái nhà xưởng.
*
Chi tiết cầu thang nhà xưởng.
*
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
*
Thiết kế full nhà xưởng 40x90m
*
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
*
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng.
*
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
*
Thiết kế mặt bằng nhà xưởng tại tầng 1.
*
Thiết kế mặt bằng phần mái nhà xưởng.
*
Chi tiết phần cọc nhà xưởng.
*
Thiết kế chi tiết phần cửa nhà xưởng.
*
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
*
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
*
Chi tiết đấu nối cột kèo thép.
*
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
*
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
*
Thiết kế chi tiết hàn nối nhà xưởng.
*
Thống kê thép nhà xưởng.

Mẫu 4: Full bản vẽ thiết kế nhà xưởng 80mx90m autocad, full đồ án tốt nghiệp.

Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ nhà xưởng này.

Tổng hợp các bản vẽ phần kiến trúc nhà xưởng.
*
Tổng hợp bản vẽ nhà xưởng autocad 80mx90m

Video chia sẻ các bản vẽ có trong file hồ sơ nhà xưởng này.

*
Thiết kế chi tiết file nhà xưởng cad full
*
Thiết kế mặt đứng nhà xưởng nhịp 80m
*
Mẫu nhà xưởng nhịp 90m full hồ sơ thiết kế.
*
Mẫu nhà xưởng kèm công trình phụ trợ đẹp.
*
Các bản vẽ thiết kế nhà xưởng hay.
*
Thiết kế hệ thống khung kèo nhà xưởng.
*
Thiết kế mặt bằng nền nhà xưởng.
*
Mặt bằng nhà xưởng 80x90m
*
Thiết kế mặt bằng móng nhà xưởng.
*
Thiết kế mặt bằng mái nhà xưởng.
*
Chi tiết mặt cắt nhà xưởng.
*
Bản vẽ kết cấu nhà xưởng chi tiết.
*
Bản vẽ kết cấu nhà xưởng chi tiết.
*
Bản vẽ kết cấu nhà xưởng chi tiết.

Mẫu 5: Bản vẽ chi tiết kèo thép nhà xưởng nhịp 26Mx54M

*
Tổng hợp chi tiết bản vẽ kèo thép nhà xưởng autocad nhịp 26M
*
Phần dự toán kèo thép nhà xưởng
*
Thiết kế chi tiết kèo thép nhà xưởng nhịp 26M
*
Thiết kế kèo thép nhà kho nhà xưởng autocad.
*
Mặt bằng mái nhà kho, nhà xưởng thép.

Mẫu 6:Download bản vẽ thiết kế nhà kết cấu thép chuồng bò nhịp L=27Mx186M.

Chi tiết các bản vẽ có trong file hồ sơ chuồng bò này.

Tổng hợp các bản vẽ phần kiến trúc thiết kế chuồng bò autocad.
*
Tổng hợp bản vẽ thiết kế chuồng bò nhịp 27M
*
Tổng hợp các bản vẽ kết cấu chuồng bò.
*
Bảng thống kê cốt thép.
*
Thiết kế chi tiết bản vẽ chuồng bò autocad.
*
Thiết kế chi tiết phần kết cấu thép chuồng bò.
*
Bản vẽ thiết kế chuồng bò.
*
Các bản vẽ thiết kế chi tiết chuồng bò hay.
*
Bản vẽ thiết kế chuồng bò.
*
Mặt cắt mặt đứng chuồng bò đẹp.
*
Thiết kế mặt bằng móng chuồng bò.
*
Thiết kế mặt đứng mặt bằng mái chuồng bò.
*
Mẫu thiết kế mặt bằng mái kết cấu thép chuồng bò.
*
Thiết kế mặt bằng kết cấu mái.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết.

Bản vẽ nhà xưởng chi tiết cho từng diện tích nhà xưởng được tổng hợp bởi phòng kỹ thuật vuagiasu.edu.vn xin được gửi tới khách hàng. Hy vọng thông qua bài viết khách hàng sẽ có thêm thật nhiều thông tin bổ ích.


Nội dung chính

1. Bản vẽ nhà xưởng 2000m22. Bản vẽ nhà xưởng 1000m23. Bản vẽ nhà xưởng 200m24. Bản vẽ nhà xưởng 500m25. Bản vẽ nhà xưởng 600m26. Bản vẽ nhà xưởng 800m27. Bản vẽ nhà xưởng 1200m28. Bản vẽ nhà xưởng 1500m29. Bản vẽ nhà xưởng 1800m210. Bản vẽ nhà xưởng 100m211. Bản vẽ nhà xưởng 12m212. Nhà xưởng nhỏ mái tôn13. Nhà xưởng bê tông kết hợp mái tôn14. Nhà xưởng có nhiều cửa sổ15. Nhà xưởng cấp 416. Nhà xưởng tiền chế 2 tầng17. Nhà xưởng kho nông sản18. Nhà xưởng nhỏ 1 tầng

1. Bản vẽ nhà xưởng 2000m2

1.1 Thông tin nhà xưởng

Phù hợp sử dụng đối với những doanh nghiệp có quy mô lớn. Sử dụng để làm kho chứa hàng hóa.Có thể chia nhỏ tổng diện tích nhà xưởng 2000m2 ra thành nhiều không gian nhỏ khác nhau.

1.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 2000m2

1.3 File cad thiết kế

2. Bản vẽ nhà xưởng 1000m2

2.1 Đặc điểm nhà xưởng

Mẫu nhà xưởng 1000m2 phù hợp với mô hình nhà xưởng vừa và nhỏ.Chi phí xây dựng không cao.Có thể giúp doanh nghiệp dễ dàng thay đổi cơ cấu sử dụng nhà xưởng.

2.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 1000m2

2.3 File Cad

3. Bản vẽ nhà xưởng 200m2

3.1 Thông tin nhà xưởng

Mẫu nhà xưởng nhỏ.Phù hợp với những doanh nghiệp có nguồn ngân sách thấp, mô hình kinh doanh nhỏ.Thời gian xây dựng ngắn.Tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng.Với mẫu nhà xưởng này, khách hàng nên sử dụng đèn LED nhà xưởng 50w để chiếu sáng.

3.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 200m2

3.3 File Cad

4. Bản vẽ nhà xưởng 500m2

4.1 Đặc điểm sử dụng

Nhà xưởng 500m2 phù hợp với mô hình doanh nghiệp nhỏ, ngân sách đầu tư thấp.Chi phí xây dựng thấp.Thời gian thi công nhanh.Kết cầu đơn giản.Độ bền cao.Chứa được nhiều loại mặt hàng, máy sản xuất, thiết bị da dụng, quần áo..

4.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 500m2

4.3 Link tải Cad

5. Bản vẽ nhà xưởng 600m2

5.1 Thông tin nhà xưởng

Chi phí đầu tư thi công thấp.Không tốn nhiều nhân lực xây dựng. Tiết kiệm chi phí.Có thể thiết kế trên hệ thống nền đất yếu.Phù hợp để sử dụng làm nhà kho chứa máy móc, linh kiện sản xuất…

5.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 600m2

5.3 Link tải Cad miễn phí

6. Bản vẽ nhà xưởng 800m2

6.1 Thông tin nhà xưởng

Là một trong những mẫu nhà xưởng sử dụng phổ biến trên thị trường hiện nay.Phù hợp để làm nhà kho chứa đồ, xưởng sản xuất…Cấu trúc nhà xưởng có thể thay đổi trong quá trình sử dụng để phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại.

6.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 800m2

6.3 Link Cad tải miễn phí

7. Bản vẽ nhà xưởng 1200m2

7.1 Thông tin nhà xưởng

Sử dụng cho những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn.Sử dụng để làm kho chứa đồ sản xuất, linh kiện sản xuất sẽ là phù hợp nhất.Yêu cầu phải có một hệ thống nền móng chắc chắn, chịu lực tốt.Cần sử dụng những loại vật liệu xây dựng chất lượng cao để đảm bảo tuổi thọ cho nhà xưởng, cũng như an toàn sử dụng.

7.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 1200m2

7.3 File Cad

8. Bản vẽ nhà xưởng 1500m2

8.1 Thông tin nhà xưởng

Sử dụng để làm kho chứa đồ, máy sản xuất, máy gia công, vật liệu xây dựng.Tiết kiệm tối đa không gian.Tận dụng được mọi không gian trong nhà xưởng 1500m2.Có thể chia tổng diện tích nhà xưởng 1500m2 thành nhiều không gian nhỏ khác nhau. Phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau.

8.2 Bản vẽ nhà xưởng

*
Nhà xưởng 1500m2

8.3 File Cad

9. Bản vẽ nhà xưởng 1800m2

9.1 Thông tin nhà xưởng

Đáp ứng nhu cầu sử dụng của những doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn.Tối ưu hóa không gian. Tận dụng không gian sử dụng một cách triệt để.

9.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 1800m2

9.3 File Cad

10. Bản vẽ nhà xưởng 100m2

10.1 Đặc điểm nhà xưởng

Nhà xưởng 100m2 thuận tiện hơn trong việc sử dụng, đặc biệt nếu có nhu cầu mở rộng diện tích nhà xưởng.Giảm bớt chi phí và thời gian thi công.Chi phí đầu tư ban đầu thấp.Chịu lực tốt.Có tuổi thọ lên đến 100 năm.

10.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 100m2

10.3 Link Cad

11. Bản vẽ nhà xưởng 12m2

11.1 Thông tin nhà xưởng

Sử dụng cho mô hình nhà xưởng nhỏ.Chi phí đầu tư thấp chỉ từ 2 – 3tr.Không mất nhiều thời gian.Nhưng lại không đựng được nhiều hàng.

11.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 12m2

11.3 File Cad

12. Nhà xưởng nhỏ mái tôn

12.1 Thông tin nhà xưởng

Vật liệu xây dựng chính là tôn. Giúp doanh nghiệp tiết kiệm tối đa chi phí xây dựng nhà xưởng.Lắp đặt nhanh chóng, dễ dàng.Yêu cầu cần có hệ thống chống nắng tốt.Không nên sử dụng đối với khu vực miền Nam. Vì khí hậu miền Nam rất nắng. Ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa lưu trữ trong kho. Đặc biệt khi kho lưu trữ những mặt hàng cần bảo quản lạnh.

12.2 Hình ảnh

*
Nhà xưởng mái tôn

12.3 File Cad

13. Nhà xưởng bê tông kết hợp mái tôn

13.1 Thông tin nhà xưởng

Bao quanh tường là hệ thống bê tông kiên cố, chắc chắn. Trên mái sử dụng chất liệu mái tôn.Chống ồn tốt.Cách nhiệt tốt.Tính thẩm mỹ cao.

13.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng bê tông và mái tôn

13.3 File Cad

14. Nhà xưởng có nhiều cửa sổ

14.1 Thông tin nhà xưởng

Xung quanh 4 bức tường thiết kế nhiều cửa sổ nhỏ.Tổng quan nhà xưởng có độ thoáng.Giúp tiết kiệm chi phí.Tận dụng tối đa gió trời

14.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng có nhiều cửa sổ

14.3 File Cad

15. Nhà xưởng cấp 4

15.1 Thông tin nhà xưởng

Thiết kế đơn giản.Thời gian thi công nhanh.Tùy vào nhu cầu sử dụng thiết kế nhà xưởng cấp 4 với nhiều diện tích khác nhau.Dễ thay đổi kết cấu nhà xưởng trong quá trình sử dụng.Không yêu cầu cao về chất lượng nền móng.

15.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng cấp 4

15.3 File Cad

16. Nhà xưởng tiền chế 2 tầng

16.1 Thông tin nhà xưởng

Sử dụng thép là vật liệu xây dựng chính.Tiết kiệm tối đa không gian.Kết cấu xây dựng đơn giản.

16.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng tiền chế 2 tầng

16.3 File Cad

17. Nhà xưởng kho nông sản

17.1 Thông tin nhà xưởng

Sử dụng nguyên liệu tôn hoặc nhựa tổng hợp cao cấp để xây dựng nhà xưởng.Nhà xưởng có tuổi thọ cao.Nhà xưởng nông sản yêu cầu rất khắt khe về vệ sinh môi trường.

17.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng nông sản

17.3 File Cad

18. Nhà xưởng nhỏ 1 tầng

18.1 Thông tin nhà xưởng

Nhà xưởng có thiết kế siêu đơn giản.Chi phí đầu tư thấp.Phù hợp với mô hình doanh nghiệp quy mô nhỏ.

Xem thêm: Top 15 cách vẽ 3d trong autocad 2007 từ 2d sang 3d, cách chuyển autocad 2007 từ 2d sang 3d

18.2 Bản vẽ

*
Nhà xưởng 1 tầng

18.3 File Cad

19. Ưu điểm khi có bản vẽ nhà xưởng

Giúp định hình được, hiểu được bao quát về không gian nhà xưởng
Khi đã biết trước được sẽ thi công, xây dựng như thế nào thì sẽ rút ngắn được thời gian
Đem đến tính thẩm mĩ, logic
Đảm bảo được những tiêu chuẩn được đặt ra trong xây dựng
Dự trù được kinh phí sẽ giúp tiết kiệm ngân sách xây dựng
Quá trình thi công sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn

20. Những điều cần lưu ý khi thiết kế nhà xưởng nhỏ

Kiểm tra, khảo sát những vị trí xem có sụt lún hay không trước khi thi công
Lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp để xây dựng
Đảm bảo được tính an toàn trong lúc thi công, xây dựng
Lựa chọn, bố trí cấu trúc phù hợp với địa hình, với các khu vực làm việc
Cần chú ý đến hướng gió và hướng ánh sáng để tiết kiệm tối đa chi phí
Chú trọng các bộ phận tản nhiệt, hệ thống chống nóng

Hy vọng từ những chia sẻ trên, bạn sẽ có thể lựa chọn được bản vẽ nhà xưởng phù hợp với mô hình kinh doanh của mình.