*

Chuyên mục Học giảm may online bây giờ sẽ giới thiệu bài viết dạy giảm may áo tay căn bản tùy phát triển thành thêm với các chi tiết nách cong không ben cổ tròn


Chuyên mục Học cắt may online hôm nay sẽ giới thiệu nội dung bài viết dạy giảm may áo tay căn bản tùy đổi mới thêm cùng với các chi tiết nách cong ko ben cổ tròn
Nào họ cùng bắt đầu học cắt may.

Bạn đang xem: Cách vẽ tay áo cơ bản

A-THÂN SAU:

1/Xếp vải:

Từ mép biên vải vóc đo vào = ¼ vòng mông + 2cm cử cồn + 2cm đường may

Gấp đôi vải lại, bề trái vải ra ngoài.

Nếp gấp hai hướng về phía fan cắt.

Cổ áo về phía tay phải.

Lai áo về phía tay trái.

Từ đầu vải đo xuống 1.5cm để triển khai đường may, ban đầu vẽ chi tiết áo.

2/Vẽ mẫu:

AB (dài áo) = số đo

AC (hạ eo) = số đo

AD (hạ nách) = ¼ vòng ngực

Từ A, B, C, D vẽ đầy đủ đường thẳng ở ngang để làm chuẩn chỉnh cho các đường vai, ngực, eo, mông với dài áo.

Vẽ cổ áo:

AE (vào cổ) = 2/10 vòng cổ. Vẽ cong vòng cổ trường đoản cú E -> F.

AF (hạ cổ) = 2cm

*

*

Vẽ sườn vai:

AG (ngang vai) = ½ sđ ngang vai.

GH (hạ vai) = 1/10 sđ ngang vai + 0.5cm.

Vai ngang= 1/10 ngang vai

Vai xuôi= 1/10 ngang vai + 1cm

Nối EH được sườn vai.

Vẽ nách áo:

DD&; = ngang ngực = ¼ vòng ngực + 0_1cm cử động.

DD” = ½ ngang vai – 1cm.

Nối D”H -> D”I = 4cm.

Vẽ cong nách áo HID&; (khoảng thân HI vẽ cong vào 0.5cm)

*

Vẽ sườn áo:

CC&; (ngang eo) = ngang ngực – 2cm.

BB&; (ngang mông) = ¼ vòng mông + 2cm cử động.

Nối B&;C&;D&; ta tất cả đường sườn thân áo.

Khoảng giữa C&;D&; lượn khá cong vào nhằm thân áo không bị gãy tại C&;.

Vẽ lai áo:

B&;B” (giảm sườn) = 1 ->2cm

Vẽ cong từ bỏ B” đến khoảng giữa của BB&; (đường lai và mặt đường sườn thân thẳng góc nhau tại B”).

3/Cắt vải:

Vòng cổ chừa 0.5cm con đường may. Sườn vai chừa 1.5cm con đường may. Vòng nách chừa 1cm đường may. Sườn thân chừa 1.5cm mặt đường may.

Lai áo chừa 1->3cm tuỳ thích.

B-THÂN TRƯỚC:

1/Xếp vải:

Nếu áo chui đầu thì con đường giữa thân AB là mặt đường gấp đôi, giải pháp xếp vải như là thân sau.

Nếu áo sở hữu khuy suốt:

Gấp 2 mép biên vải trùng nhau, bề mặt vải úp vào trong,bề khía cạnh vải ra ngoài.

Biên vải nhắm đến phía fan cắt.

Cổ áo về phía tay phải. Lai áo về phía tay trái.

Từ đầu vải đo xuống 1.5 cm để gia công đường may.

Từ biên vỉa đo vào 4 cm để triển khai nẹp đinh áo cùng 1.5 cm làm phần thiết lập khuy.

2/Vẽ mẫu:

Dài áo, hạ eo, hạ nách như là thân sau.

Vẽ cổ áo:

AE (vào cổ) = 2/10 vòng vổ

AF (hạ cổ) = 2/10 vòng cổ +0.5 cm

Vẽ cong vòng cổ EF, kẻ thẳng ra cho đường đinh F&;.

*

h8

Vẽ sườn vai:

AG = ½ ngang vai.

GH (hạ vai) = hạ vai sau + 0.5cm = 1/10 ngang vai +1cm.

Nối EH được con đường sườn vai.

Vẽ nách áo:

DD&; (ngang ngực) = ¼ vòng ngực + 2cm cử động.

DD” = ½ ngang vai -2cm.

Nối D”H.

D”I = 4cm.

Vẽ cong nách áo HID&; (khoảng giữa IH vẽ cong vào 0.5 cm).

Vẽ sườn áo:

CC&; (ngang eo) = ngang eo sau.

BB&;(ngang mông) = ngang mông sau.

Nối B&;C&;D&; ta được đường sườn thân áo. Lượn hơi cong trên C&; để thân áo không bị gãy.

Vẽ lai áo:

B&;B” (giảm sườn) = sút sườn phía sau.

BB&;”(sa vạt) = 1-2cm.

Vẽ cong tự B” mang lại B”&; với kẻ thẳng đi ra đường biên vải.

Chú ý: (sa vạt yêu cầu tuỳ trực thuộc vào dáng người).

Người thông thường sa vạt là 1cm trọng điểm thân trước.

Người ưỡn ngực hoặc bụng khổng lồ sa vạt 2cm ở giữa thân trước.

Người gù lưng hoặc lưng tôm thì sa vạt 1-2cm ngơi nghỉ đường bao gồm cặp nẹp dính.

3/Cắt vải:

Trước khi cắt, vội vàng 4 cm nẹp đinh áo vào trong để đinh áo không trở nên hụt.

Cắt chừa nét may giống như thân sau.

*

*

C-TAY ÁO:

1/Xếp vải:

Từ mép vải vóc đo vào = 2/10 vòng ngực + 1cm cử hễ + 2cm đường may.

Xếp mặt cần của 2 miếng vải quay vào trong (đối diện nhau) để cắt 1 lần 2 tay áo.

Gấp song 2 miếng vải vóc lại, bề trái 2 miếng vải con quay ra ngoài. Nếp gấp đôi hướng về phía fan cắt.

Nách tay về phía tay phải. Lai tay về phía tay trái.

Từ đầu vải vóc đo xuống 1cm để triển khai đường may.

2/Vẽ mẫu:

Tay ngắn giỏi tay dài đfều có cách vẽ kiểu như nhau, chỉ khác số đo lâu năm tay.

AB (dài tay) = số đo.

AC (hạ nách tay) = 1/10 vòng ngực + 3cm.

AD = CE (ngang tay) = 2/10 vòng ngực + 0-1cm.

Nối AE ta bao gồm đường nách tay.

Vẽ nách tay phía trước:

O là điểm giữa của AE.

Khoảng OE vẽ cong vào 0.5cm.

Khoảng giữa OA vẽ cong ra 1cm.

Vòng nách tay vùng trước qua các điểm AOE.

Vẽ nách tay phía sau:

OO&; = 1cm

AA&; = 2cm

Vòng nách tay vùng phía đằng sau qua những điểm AA&;O”E (lượn cong theo con đường vòng nách tay phía trước).

Vẽ sườn tay:

BF = ½ cửa ngõ tay = ½ số đo cửa tay tốt BF = ngang tay – (2-3cm).

+ Thông số.+ Dài 56 cm.+ Hạ đỉnh ngực 24 cm.+ Hạ eo 38 cm.+ Hạ đỉnh Hông 52 cm.( ngang rốn)+ Ngang vai 35 cm.+ Vòng ngực 82 cm. (cộng cử động từ 2 đến 4 cm ).+ Vòng eo 66 cm .( cắt đến khách già +4 đến 6 cm).( giảm ôm không cộng+ Vòng hông 82 cm . ( cắt cho khách già +4 đến 6 cm).+ Dài tay 55 centimet ( bắp tay 26 + 4 centimet cử động ).+ cửa tay 20cmCách cộng cử động các loại áo.+ Áo sơ ngươi chất cốt tông .Thun lạnh.+ Dài áo (Bằng số đo).+ Ngang vai ( bằng số đo trừ đi 1 centimet ).+ Vòng ngực (Bằng số đo trừ đi 2cm đến 4 cm).+ Vòng eo. ( Bằng số đo trừ đi 2cm hoặc không trừ) tránh lộ ngấn bụng).+ Vòng Mông ( Bằng số đo trừ đi 2cm hoặc ko trừ).+ Vòng bắp tay 26 cm + từ 4cm đến 6 cm ( chất cốt tông +2 cm).+ lưu lại ý.+ Cộng cử động ta tùy theo dáng và tùy theo chất liệu vải và tùy từng kiểu dáng.+ Ví dụ những người béo ta đề xuất cộng tương đối rộng đến có độ cử động thoải mái+ Áo sơ ngươi dáng xuông ta thiết kế fom nhưng rủi ro ly thân trước.( chỉ may ly thân sau )+ Áo sơ mi tay (nhúm). ( xếp ly ). Ta lấy số đo ngang vai trừ đi 1 cm. ( vd 35 – 1 cm = 34 cm).+ lưu lại ý : Sơ ngươi dáng xuông thì phần ngực vẫn ôm có ly sườn .Phần eo ta vẽ ly nhưng rủi ro ly và cộng thêm 1 đến 2 cm.+ Công thức thân trước.
*

+ Hạ xuôi vai bằng 1/10 vai (ví dụ 35/10=3.5cm).+ Hạ nách bằng số đo ( tính từ đường hạ xuôi vai )+ Hạ đỉnh ngực (24 cm). Bằng số đo.+ Hạ eo (38 cm). Bằng số đo.+ Hạ hông (52 cm). Bằng số đo. ( ngang rốn )+ Ngang vai bằng ½ vai (ví dụ 35/2=17.5cm).+ Ngang ngực thân trước bằng ¼ vòng ngực đã cộng cử động. Cộng 1.5 cm.+ Ngang eo thân trước bằng ¼ vòng eo cộng 3cm ly eo. (Nếu chất phông thun thì không cộng 3 centimet ly).+ Ngang hông thân trước bằng ¼ vòng hông cộng 1. Ly ( nếu không có ly thì ta không cộng).+ Công thức thân sau.
*

+ Ngang vai bằng ½ vai.+ Ngang ngực thân sau bằng ¼ vòng ngực đã cộng cử động trừ đi 1.5 centimet (lưu ý thân trước ta cộng từng nào thì thân sau ta trừ đi bếnh nhiêu).+ Ngang eo thân sau bằng ¼ vòng eo + 3 cm ly.+ Ngang hông thân sau bằng ¼ vòng hông.

Xem thêm: Soạn mĩ thuật lớp 8: cách vẽ quạt giấy lớp 8, 12 cách vẽ quạt giấy lớp 8 đơn giản

+ Công thức tay áo.
*

+ Dài áo bằng số đo (đã tính cả với sét )+ Ngang bắp tay bằng số đo cả vòng cộng cử động từ 4 đến 6 cm.( chất thun phông +2 cm).+ Đường chéo tay bằng số đo vòng nách phân chia hai. Trừ đi 1.5 cm.Trên đây là công thức cắt may áo sơ mi cô bé mọi chi tiết và thắc mắc xin mời các bạn liê n hệ với shop chúng tôi để được giải đáp.Các chúng ta có thể thêm khảo giải pháp may áo sơ mi nam tại phía trên :http://vuagiasu.edu.vn/quy-day-cat-may-may-mau-ao-so-mi-nu/