Các bạn có file tài liệu Word dài, các bạn muốn tạo mục lục tự động để dễ tìm kiếm nội dung trong file. Vậy các bạn hãy cùng tham khảo bài viết hướng dẫn cách tạo mục lục tự động trong Word dưới đây.

Bạn đang xem: Cách tạo mục lục level 4 trong word 2010

Bài viết hướng dẫn cách tạo mục lục tự động trong Word nhanh chóng 2023, mời các bạn cùng tham khảo.

Bước 1: Xác định cấp độ lớn nhỏ của từng mục.

Ví dụ: Với những tiêu đề lớn như Chương, Bài... thì các bạn đặt cấp độ là level 1; những tiêu đề nhỏ hơn như Phần, I, II,... thì các bạn đặt cấp độ là level 2; mục nhỏ hơn ví dụ 1, 2, 3, ... thì các bạn đặt cấp độ là level 3.

Bước 2: Thêm cấp độ cho tài liệu Word.

Nếu văn bản của bạn còn có rất nhiều mục nhỏ như a, b, c, ... hay 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... thì với 3 level mặc định không đủ để các bạn thể hiện. Vậy các bạn hãy thêm cấp độ khác bằng cách chọn References -> Table of Contents -> Custom Table of Contents.

Xuất hiện Table of Contents các bạn chọn hiển thị số lượng level trong ô Show level và nhấn OK để lưu lại.

Bước 3: Gán các mục cho từng level

Sau khi đã xác định được cấp độ cho từng mục, các bạn bắt đầu gán level. Các bạn chỉ cần đặt con trỏ chuột vào từng mục và chọn References -> Add Text -> chọn level.

Ví dụ:

Đặt con trỏ chuột vào dòng Chương I, sau đó chọn References -> Add Text -> level 1.

Đặt con trỏ chuột vào dòng 1.1, chọn References -> Add Text -> level 2.

/p> Đặt con trỏ chuột vào dòng a, chọn References -> Add Text -> level 3.P6Gj_033332115.jpg" alt="*">