viết chương trình vẽ một tam giác cân bằng dấu “*”.trong ngôn ngữ C nhaCác bậc tiền bối giúp với ạ.Bài này trong bài 17 list youtube học lập trình C của anh đạt


*
Ton_Nguyen:

giúp với ạ.Bài này trong bài 17

Bây giờ bạn lấy giấy và bút ra nhé, bạn chia tờ giấy thành cách hàng và cột như cờ cá rô ấy.Giờ hãy lấy vd về tam giác của bạn, lấy chiều cao tùy vào số hàng của bảng và chiều rộng tùy vào số cột.Bạng vẽ tam giác ra, rồi tính mấy bao nhiêu ô trống thì đến ngôi saovd: tam giác cao 5 hàng,dòng đầu tiên có 1 ngôi sao (đỉnh tam giác)dòng thứ 2 thì có 2 ngôi sao( số ngôi sao +1 và số ô trống -1)và cứ tiếp như thế.

Bạn đang xem: Vẽ tam giác cân rỗng trong c

Bạn hay nháp ra giấy trước khi viết code, như làm toán vậy. Khó quá thì hẵng đem ra hỏi nhé.


4 Likes
Luu_Thanh_Vuong (Lưu Thành Vương) July 17, 2016, 4:37am #3

Tam giác giống vậy hả ?
VD: n=5

* *** ***** ******* *********Cái này thì đơn giản quá mình chỉ gợi ý cho bạn biết cách nhìn thôi, để ý thì:

Kí tự được in ra: * và " "Hàng trên có số lượng * luôn bé hơn hàng dưới 2 sao. => tính được số * từng bậc.Nhìn vào nửa bên trái từ trên xuống thì kí tự " " giảm đi 1 đến hàng cuối thì không còn. => tính được số " " từng bậc.
5 Likes
Phong_Phan_Thanh (Phong Phan Thanh) July 17, 2016, 11:33am #4
*
Luu_Thanh_Vuong:

Cái này thì đơn giản quá mình chỉ gợi ý cho bạn biết cách nhìn thôi, để ý thì:

Kí tự được in ra: * và " "Hàng trên có số lượng * luôn bé hơn hàng dưới 2 sao. => tính được số * từng bậc.Nhìn vào nửa bên trái từ trên xuống thì kí tự " " giảm đi 1 đến hàng cuối thì không còn. => tính được số " " từng bậc.

Cho mình hỏi ngu tí, mò từ sáng giờ mà không ra

*
làm sao in được 1 kí tự mà ra thành nhiều lần vậy bạn?

Cụ thể bạn gợi ý cho mình cách in * hay " " ra nhiều lần như trong bài tập anh Đạt được không bạn?

Mình cũng mới học C, chưa nắm rõ lắm, đọc gợi ý trên của bạn có hiểu rõ hơn về việc dùng 2 biến làm 2 số lượng của 2 kí tự * và " " nhưng vẫn chưa biết cách in nó ra nhiều lần như thế nào vậy? Có dùng loop hay gì không bạn?

Biếu là có đáp án trên diễn đàn luôn rồi nhưng mình muốn được gợi ý rồi tự mò ra hơn là xem đáp án thì chán lắm

*

Thanks.


Luu_Thanh_Vuong (Lưu Thành Vương) July 17, 2016, 1:10pm #5

Đúng rồi dùng vòng lặp đó. Cụ thể là 3 vòng lặp.

1 vòng dùng để in từng dòng1 vòng dùng để in kí tự khoảng trắng " "1 vòng dùng để in kí tự *Chắc bài 17 anh Đạt đang dạy về vòng lặp.Chúc làm tốt.
*

2 Likes
Phong_Phan_Thanh (Phong Phan Thanh) July 23, 2016, 12:21pm #6

Hì, cả tuần nay bận quá chả làm ăn gì được, chiều giờ mình mới ngồi mò lại theo hướng dẫn của bạn (vẫn chưa xem đáp án

*
)

Đây là k.quả, bạn xem giúp mình xem có cách nào tối ưu chương trình (như giảm số dòng code, bỏ các phần dư thừa) của mình hay bạn có cách nào khác chỉ mình luôn nha bạn

*

Lần thử đầu:

#include #include int main(){ int n; int q = 0; printf("Chuong trinh nay se in ra tam giac vuong can\n"); printf("Nhap chieu cao tam giac cua ban: \n"); scanf("%d",&n); while (n > 0) { for (int i = 1; iLần thử thứ 2:

#include #include int main(){ int n; int q = 0; printf("Chuong trinh nay se in ra tam giac vuong can\n"); printf("Nhap chieu cao tam giac cua ban: \n"); scanf("%d",&n); while (n > 0) { for (int i = 1; i
Mà làm sao cho nó ra tam giác nhọn ta?

*

Update: sorry, nãy tại để dư khoãng trống nên thành ra nó ra vuông cân

*

Thử lần 3:

#include #include int main(){ int n; int q = 0; printf("Chuong trinh nay se in ra tam giac can\n"); printf("Nhap chieu cao tam giac cua ban: \n"); scanf("%d",&n); while (n > 0) { for (int i = 1; i
1 Like

Vẽ tam giác trong C++ là một trong những bài tập lập trình về C++ sử dụng vòng lặp khá hay giúp các bạn luyện tư duy code cũng như cách sử dụng vòng lặp. Dưới đây là một số lời giải các bài tập vẽ tam giác trong C++


I. Vẽ Tam Giác Cân Trong C++

Viết chương trình C++ sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C++.Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau để giải bài toán này.

Lời Giải:

#include #include int main(){ int n; int q = 0; printf("Chuong trinh nay se in ra tam giac can\n"); printf("Nhap chieu cao tam giac cua ban: \n"); scanf("%d",&n); while (n > 0) { for (int i = 1; i

II. Vẽ Hình Tam Giác Trong C++

Viết một chương trình in ra hình tam giác như sau:

*

Số dòng được nhập từ bàn phím

Lời Giải:

#include using namespace std; int main(){ int so
Dong; cout > so
Dong; for(int i = 1; i

III. Vẽ Tam Giác Vuông Trong C

Bài tập 1: vẽ tam giác vuông cân trong C

Đề bài: Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C.

Vẽ một tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn điều kiện:

Cạnh góc vuông bên cạnh trái màn hình và cạnh góc vuông còn lại nằm ở phần dưới màn hình.Đỉnh nằm phía trên màn hình.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác vuông cân trong C

Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

#include int main() { int n,i,j; n = 6; printf("Ve tam giac sao vuong can:\n"); for(i = 1; i Kết quả:

*
Vẽ Tam Giác Vuông Trong C

Bài tập 2: vẽ tam giác vuông cân trong C

Đề bài: Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C.

Vẽ một tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn điều kiện:

Cạnh huyền nằm về phía trái màn hình.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác vuông cân trong C (2)

Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

#include int main() { int n,i,j; n = 6; printf("Ve tam giac sao vuong can:\n"); for(i = 0; i Kết quả:

*
Vẽ Tam Giác Vuông Trong C

Bài tập 3: vẽ tam giác vuông cân trong C

Đề bài: Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác vuông cân trong C.

Vẽ một tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn điều kiện:

Một cạnh góc vuông nằm cạnh cạnh trái màn hình.Cạnh góc vuông còn lại nằm phía trên màn hình.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác vuông cân trong C

Chúng ta sử dụng hai vòng lặp lồng nhau. Vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

#include int main() { int n, i, j; n = 6; printf("Ve tam giac sao vuong can:\n"); for(i = n; i >= 1; i--) { for(j = 1; j Kết quả:

*
Vẽ Tam Giác Vuông Trong C

IV. Vẽ Tam Giác Pascal Trong C

Bài tập vẽ tam giác Pascal là bài tập điển hình của sinh viên trong khi học về các ngôn ngữ lập trình. Bạn theo dõi hình minh họa tam giác Pascal sau:

*
Vẽ Tam Giác Pascal Trong C

Tam giác Pascal có qui tắc sau:

Tất cả các giá trị bên ngoài tam giác được xem như là 0.

Hàng đầu tiên sẽ là 0 1 0, trong đó chỉ có giá trị 1 có được một khoảng trống trong tam giác Pascal, còn 0 là không nhìn thấy.

Hàng thứ hai được tạo bằng cách cộng hai số liên tiếp nhau từ hàng thứ nhất: (0 + 1) và (1 + 0).

Các hàng còn lại cũng được tạo bằng cách cộng như trên. Ví dụ với hàng thứ ba là cộng các số liên tiếp nhau từ hàng thứ hai: (0 + 1), (1 + 1) và (1 + 0).

Từ các qui tắc trên, trước hết chúng ta viết một hàm để tính các giá trị của tam giác Pascal bởi sử dụng đệ qui (tất nhiên là bạn có thể sử dụng cách khác). Trong hàm main(), chúng ta sẽ sử dụng ba vòng lặp. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in khoảng trống và một vòng lặp để in giá trị.

V. Vẽ Tam Giác Đều Trong C

Bài tập 1: vẽ tam giác đều trong C

Đề bài: Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác đều trong C.

Vẽ một tam giác sao đều trong C thỏa mãn điều kiện:

Các cạnh bằng nhau.Một đỉnh nằm phía trên màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm dưới.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác đều trong C

Chúng ta sử dụng ba vòng lặp lồng nhau. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao đều trong C:

#include int main() { int n,i,j; n = 6; // khai bao so hang. printf("Ve tam giac sao deu:\n"); for(i = 1; i Kết quả:

*
Vẽ Tam Giác Đều Trong C

Bài tập 1: vẽ tam giác đều trong C

Đề bài: Viết chương trình C sử dụng ký tự * để vẽ tam giác đều trong C.

Vẽ một tam giác sao đều trong C thỏa mãn điều kiện:

Các cạnh bằng nhau.Một đỉnh nằm phía dưới màn hình và cạnh đối diện với đỉnh này nằm trên.

Lời giải: bài tập vẽ tam giác đều trong C

Chúng ta sử dụng ba vòng lặp lồng nhau. Một vòng lặp bên ngoài để điều khiển số hàng. Hai vòng lặp bên trong: một vòng lặp để in các khoảng trống, một vòng lặp để in các dấu sao.

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao đều trong C:

#include int main() { int n,i,j; n = 6; printf("Ve tam giac sao deu:\n"); for(i = 1; i Kết quả:

*
Vẽ Tam Giác Đều Trong C

VII. Vẽ Tam Giác Vuông Ngược Trong C

Bài : Vẽ tam giác vuông cân rỗng có chiều cao h. Ví dụ: h = 5** ** ** ** * * * *Hướng làm: Cách làm tương tự bài 3 nhưng ta phải xác định đoạn in dấu * và vị trí in dấu cách. Nhìn ví dụ ta nhận thấy các đoạn in dấu * là i = h, j = 1 và j = i.

void Tam
Giac
Vuong
Can
Rong(int h){ for (int i = 1; i

VIII. Vẽ Tam Giác Cân Rỗng Trong C

Vẽ tam giác cân rỗng có chiều cao h. Ví dụ: h = 5** ** ** ** * * * * * * * *Hướng làm: Tương tự cách làm của bài 5 nhưng ta chỉ cần xác định đoạn in dấu *. Các đoạn in dấu * là i = h, j = m và j = n.

void Tam
Giac
Can
Rong(int h){ int m = h, n = h; for (int i = 1; i

IX. Vẽ Tam Giác Vuông Cân Trong C

Bài tập: Vẽ tam giác sao vuông cân

Vẽ tam giác sao vuông cân trong C thỏa mãn điều kiện:

Cạnh huyền nằm về phía trái màn hình.

Xem thêm: Review Về Missha The First Treatment Essence Intensive, Review Về Missha The First Treatment Essence

Với bài tập C này, chúng ta chỉ cần hai vòng lặp: vòng lặp bên ngoài điều khiển số hàng, vòng lặp bên trong chịu trách nhiệm in dấu sao và khoảng trống.

Lời Giải:

Dưới đây là chương trình C để giải bài tập vẽ tam giác sao vuông cân trong C:

#include int main() { int n,i,j; n = 5; printf("Ve tam giac sao vuong can:\n\n"); for(i = 0; i Biên dịch chương trình C trên sẽ cho kết quả: