Khi cần chèn những bí quyết toán học tập như dấu lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bởi trong Word, Excel ta cần áp dụng công rứa Symbol.

Bạn đang xem: Dấu nhỏ hơn hoặc bằng trong word

Y_035953046.jpg" alt="*">